/Files/images/art-medas/15_h_16/Свідоцтво про атестацію.jpg

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням педагогічної ради

від 07.09.2011 року № 3

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ
МІСЬКОГО ЦЕНТРУ – КОМПЛЕКСУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ РОБОТИ

на 2012-2016 р.р. Марганець

Міський Центр – комплекс позашкільної роботи є багато профільним закладом, який має право на здійснення освітньої діяльності за державними вимогами і стандартами позашкільного навчання за такими напрямами: художньо – естетичний, який забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань та здобуття вихованцями, гуртківцями практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва;
туристсько – краєзнавчий, який спрямовується на залучення вихованців, гуртківців до активної діяльності з визначення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об’єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства; дослідно – експериментальний, який сприяє залученню вихованців до науково – дослідницької, експериментальної роботи в різних галузях науки, культури і мистецтва, а також створення умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів та обдарувань; гуманітарний, який забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, оволодіння знаннями з основ наук соціально – гуманітарного циклу.
Головною метою Міського Центру - комплексу позашкільної роботи є:
- здійснення навчання і виховання громадян у позаурочний та
позанавчальний час; - забезпечення реалізації права громадян на здобуття якісної позашкільної освіти.
Головними завданнями Міського Центру - комплексу позашкільної роботи є:
- виховання громадянина України;
- вільний розвиток особистості та формування її соціально – громадського досвіду;
- виховання у вихованців поваги до Конституції України, прав і свобод
людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед
законом за свої дії; - виховання у вихованців патріотизму, любові до України, поваги до
народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей
Українського народу, а також інших націй і народів;
- виховання у вихованців шанобливого ставлення до родини та людей
похилого віку;
- виховання у вихованців свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я
інших громадян як найвищої соціальної цінності;
- створення умов творчого, інтелектуального, духовного і фізичного
розвитку вихованців;
-формування у вихованців свідомого й відповідального ставлення до
власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;
- задоволення освітньо – культурних потреб вихованців, які не
забезпечуються іншими складовими структури освіти;
- задоволення потреб учнівської молоді у професійному самовизначенні і
творчій самореалізації;
- пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих
вихованців;
- організація дозвілля вихованців, пошук його нових форм;
- профілактика бездоглядності, правопорушень;
- виховання у учасників навчально – виховного процесу свідомого
ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
- формування здорового способу життя вихованців;
- реалізація права вихованців на вільне формування політичних і
світоглядних переконань;
- здійснення інформаційно – методичної та організаційно – масової роботи.
Міський Центр – комплекс позашкільної роботи у своїй діяльності керується:
- Конституцією України;
- законами України «Про освіту», «Про позашкільну освіту»;
- іншими законодавчими актами України;
- постановами Верховної Ради України;
- актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та
законів України;
- Положенням про позашкільний навчальний заклад, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2001 р. № 433;
- іншими нормативними актами Кабінету Міністрів України;
- наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;
- інших центральних органів виконавчої влади, органів управління освіти;
- своїм Статутом.
Міський Центр – комплекс позашкільної роботи несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- за порушення законодавства про позашкільну освіту;
-безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання фінансової дисципліни.
Міський Центр – комплекс позашкільної роботимає право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного
процесу за погодженням із засновником;
- в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні
та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними
інститутами та центрами провадити науково-дослідну, експериментальну,
пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального та матеріального заохочення до
учасників навчально-виховного процесу;
- бути власником і розпорядником рухомого й нерухомого майна згідно із
законодавством України та власним Статутом;
- отримувати кошти й матеріальні цінності від органів виконавчої влади,
юридичних і фізичних осіб;
- залишати у своєму розпорядженні й використовувати власні надходження
в порядку, визначеному законодавством України.
І. Головні завдання, над якими буде працювати міський Центр-комплекс позашкільної роботи.
Таблиця № 1
Рік Питання
2012 Формування здорової і духовно розвиненої особистості в процесі пошуково – дослідницької та туристсько - краєзнавчої роботи серед дітей та учнівської молоді в умовах роботи позашкільного закладу.
2013 Задоволення потреби вихованців гуртків ЦКПР в формуванні гуманістичної орієнтації особистості, сприянню готовності молодого покоління до збереження й відновлення культури в різних сферах життя. (Постійне впровадження нового змісту освіти в роботі керівників гуртків).
2014 Забезпечення основних прав дітей і підлітків на вибір видів і форми діяльності, розвиток здібностей, створення комфортних умов для виявлення та розвитку етичного, інтелектуального потенціалу вихованців ЦКПР.
2015 Громадянське та патріотичне виховання дітей – запорука становлення духовної особистості.
2016 Виховувати людину - громадянина здатну вільно орієнтуватися у сучасному життєвому просторі.
ІІ. Учнівський контингент. Перспектива розвитку.
Таблиця № 2
Рік 2012 2013 2014 2015 2016
Груп 52 43 44 46 47
Вихованців 637 664 676 700 712
ІІІ. Розвиток мережі гуртків за напрямами діяльності.

Таблиця № 3

Рік/назва гуртка 2012 2013 2014 2015 2016
Груп дітей Груп дітей Груп дітей Груп дітей Груп дітей
Напрям діяльності Художньо – естетичний
Петриківський розпис 1 15
Ліплення 1 15
Напрям діяльності Туристсько - краєзнавчий
Велоспорт 1 12
Музеєзнавці 1 12
Напрям діяльності Гуманітарний
студія «Art-medas» 1 15
Всього 1 15 1 15 1 15 1 12 1 12
ІV. Збільшення контингенту обдарованих дітей.

Таблиця № 4

Рік/назва гуртка 2012 2013 2014 2015 2016
Кількість дітей Кількість дітей Кількість дітей Кількість дітей Кількість дітей
Напрям діяльності Художньо – естетичний
Народний ансамбль «Веселі нотки» 66 5 6 5 7
Вокальний гурт «Октава» 10 2 1 3 2
Хореографічний гурток «Калинонька» 5 3 2 1 2
Театральна студія «БУМ» 5 2 1 2 3
Ізостудія «Палітра» 4 3 5 4 5
Гурток «Паперова фантазія» 6 3 2 3 5
Гурток «Рукоділля» 4 4 3 5 4
Гурток «Народні ремесла» 10 4 6 3 4
Напрям діяльності Туристсько - краєзнавчий
Гурток «КрокУС» 1 1 2 2 1
Пішохідний туризм 1 2 1 1 2
Євроклуб «Глобус» 1 1 2 2 2
Напрям діяльності Гуманітарний
Фотостудія «Art-medas» 2 3 3 4 3
Всього 115 33 34 35 40
V. Співпраця міського Центру – комплексу позашкільної роботи зі школами та громадськими організаціями.
- Проведення «Новорічних вистав».
- Проведення майстер класів для оздоровчих літніх пришкільних таборів.
- Проведення виставок та майстер класів під час міських та обласних семінарів для освітян.
- Проведення міських концертних та розважальних програм разом з відділом культури.
- Вітання працівників окремих міських підприємств з професійними святами (концертні програми)
VІ. Залучення дітей різних соціальних категорій.

Таблиця № 5

Рік 2012 2013 2014 2015 2016
Категорії:
Діти - сироти 10 2 1 3 2
Діти - інваліди 2 1 2 3 2
Діти - чорнобильці
Діти з багатодітних сімей 18 5 4 3 2
Діти з малозабезпечених сімей 10 3 2 5 2
Діти загиблих при виконанні службових обов’язків
Діти загиблих шахтарів
Діти афганців
Діти схильні до правопорушень 2 1 2 1 1
Всього 42 12 11 15 9
VІІ. Профорієнтаційна робота за напрямами.

Таблиця № 6

Рік/назва гуртка 2012 2013 2014 2015 2016
Кількість дітей Кількість дітей Кількість дітей Кількість дітей Кількість дітей
Напрям діяльності Художньо – естетичний
Народний ансамбль «Веселі нотки»
Вокальний гурт «Октава»
Хореографічний гурток «Калинонька»
Театральна студія «БУМ»
Ізостудія «Палітра»
Гурток «Паперова фантазія»
Гурток «Рукоділля»
Гурток «Народні ремесла»
Напрям діяльності Туристсько - краєзнавчий
Гурток «КрокУС»
Пішохідний туризм
Євроклуб «Глобус»
Напрям діяльності Гуманітарний
Фотостудія «Art-medas»
Всього
ІХ. Робота з кадрами.

Таблиця № 7 Перспективний план курсової перепідготовки кадрів.

ПІБ педпрацівника 2012 2013 2014 2015 2016
Дрозд Владислав Вікторович +
Перната Людмила Валеріївна +
Безверха Валентина Дмитрівна +
Березовська Любов Степанівна +
Гайденко Юлія Олександрівна +
Савчук Світлана Яківна +
Перепьолкіна Тетяна Анатоліївна +
Медяник Яна Валентинівна +
Матвєєв Олександр Олексійович +

Таблиця № 8 Здобуття фахової освіти.

№ з/п ПІБ Навчальний заклад 2012 2013 2014 2015 2016
1 Павлова Світлана Олександрівна +
2 Гайденко Юлія Олександрівна +
Таблиця № 10 Перспективний план – графік атестації педагогічних працівників.
№ з/п ПІБ 2012 2013 2014 2015 2016
1. Савчук Світлана Яківна +
2. Одношевська Людмила Віталіївна +
3. Луцева Антоніна Олексіївна +
4. Куксенко Тетяна Степанівна +
5 Перепьолкіна Тетяна Анатоліївна +
6 Карпова Ганна Олександрівна +
7 Павлова Світлана Олександрівна +
8 Сіромашенко Олена Семенівна +
9 Лазданова Ірина Юріївна +
10 Гайденко Юлія Олександрівна +
11 Матвєєв Олександр Олексійович +
12 Семидьянов Євген Сергійович +
13 Медяник Яна Валентинівна +
14 Гоц Зінаїда Олексіївна +
Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду:· на засіданнях методичних об’єднань обговорювати нові форми та методи проведення гурткових занять;
· налагодити відвідування засідань методичних об’єднань всіма керівниками гуртків;
· ввести в практику роботи об’єднання проведення відкритих занять з їх наступним обговоренням членами відділу;
· запровадити серед педагогічних працівників взаємовідвідування занять з метою запозичення досвіду роботи колег;
· вивчати систему роботи керівників, що атестуються, дотримуючись
графіка відкритих занять.
Таблиця № 11 Вивчення передового досвіду.
ПІБ Тема 2012 2013 2014 2015 2016
Карпова Ганна Олександрівна Гармонізація родинної і суспільної освіти та виховання +
Лазданова Ірина Юріївна Практична спрямованість занять у гуртку «Рукоділля», що передбачає набуття вихованцями певних допрофесійних умінь і навичок, орієнтацію на трудову діяльність. +
Павлова Світлана Олександрівна Формування стійких мотивів до самореалізації у професійній діяльності. +
Сіромашенко Олена Семенівна Розвиток творчих рис характеру. +
Луцева Антоніна Олексіївна +

Х. Зміцнення навчально – матеріальної бази міського Центру – комплексу позашкільної роботи.

Рік 2012 2013 2014 2015 2016
Батьківські та спонсорські внески 3000 грн. 1500 грн. 1500 грн. 2500 грн. 4000 грн.
Кiлькiсть переглядiв: 929

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.